Historie Čimelických výstav 1992-2000

Jak již popsal pan Vlček v minulém článku, začala jsem začátkem 90. let pozvolna přebírat „pomyslnou štafetu“ organizace květinových výstav v Čimelicích. V roce 1990 a hlavně v roce 1992 se začal měnit rámec čimelických výstav. Dobrovolné organizace začaly pozvolna měnit svůj charakter, zemědělské družstvo začalo řešit vlastnické vztahy a privatizaci majetku.
Organizace zahrádkářského svazu v Čimelicích začala pomalu „ztrácet dech“ a v roce 1992 se naposledy zúčastnila čimelické květinové výstavy jako jeden z vystavovatelů. V té době jsem byla postavena před úkol postupně zcela samostatně organizovat a zajišťovat náplň celé květinové výstavy. Toto nastalo v roce 1994, kdy se Zámecká zahrada Čimelice stala znovu samostatnou součástí schwarzenberského majetku a organizačně patřila pod Lesní správu Orlík nad Vltavou. V té době jsem musela začít hledat nové myšlenky a nové vystavovatele. Zahrádkářská akce se pozvolna měnila na více profesní a zahradnickou výstavu.
Novým prvkem bylo v roce 1990 a 1992 použití záclonoviny a proutěných doplňků. Navázali jsme spolupráci se Zahradnickými závody města Plzně a Ing. Jaroslavem Vetyškou. Plzeňáci měli velké zkušenosti s pořádáním výstav a ochotně nám zapůjčili kolekci proutěných košů, které měly premiéru na Flóře Olomouc. Řezané květy, kterým to v nich velmi slušelo, byly doplněny originálními skleněnými vázami. Záclonovina se stala dekorací k dřevěným reliéfům a plastikám uměleckého řezbáře pana Václava Kašpara ze Žákavy u Plzně.
Václav Kašpar byl jedním z těch, kteří dokázali navázat ve své práci na odkaz lidového umění. Nejen ve formě výtvarného díla, ale i v tom, jakou myšlenku či poselství vyjadřuje. Ve vztahu k přírodě, kulturním hodnotám, práci našich předků. Mezi květinami se tak vyjímaly dřevěná zvonička, kaktus, selka, reliéfy s motivy měsíců, zvířat a mnoho dalších děl.
Zajímavou kulisu vystavovaným květinám vytvořily i staré selské doplňky. Z Čimelic a Krsic nám lidé zapůjčili hotové poklady. Návštěvníci tak mohli vidět selské zátiší s krásným proutěným kočárkem, který přijel až od Domažlic, a další nejrůznější staré zemědělské nářadí. Květiny zde doplnila poprvé i zeleninová dekorace. Zámecká zahrada Čimelice byla v té době poměrně velkým pěstitelem zeleniny v jižních Čechách. V rámci ZD Čimelice obhospodařovala téměř 30 ha polní zeleniny. Mezi novými vystavovateli se tehdy objevila také pražská firma Pragoseed se zahradnickými doplňky a již zmiňované Zahradnické závody města Plzně. Venkovní areál patřil téměř kompletnímu sortimentu petúnií semenářské firmy S&G.

Zvonička řezbáře Václava Kašpara, 1992 Hana a Miloš Chvalovi převzali organizační štafetu, 1992 Proutěný koš s alstromeriemi, pěstovanými v čimelickém zahradnictví,1992 Zaměstnanci zahradnictví, 1990
Proutěný kočárek se zeleninou, 1992 Dekorace s trakařem, 1992

V roce 1994 zahajoval již květinovou výstavu Ing. Josef Vovesný - ředitel Lesní správy Orlík nad Vltavou spolu se starostkou Čimelic paní Marií Vlčkovou. Vstupní hala byla věnována dětem z MŠ Čimelice, které jí dekorovaly kresbami na téma květiny a příroda. Bohatou expozici vytvořil tehdy velkoobchod s holandskými květinami Cikas pod vedením pana Jaroslava Fejfara. Zajímavé tropické rostliny zaplnily celou jednu loď výstavního skleníku. Zahrádkářské expozice nahradily výpěstky drobných pěstitelů a nově vznikajících zahradnických firem.
Byly to firma Gentiana s okrasnými dřevinami, Karel Willinger z Budějovic s orchidejemi, zahradní keramika Suchánkových, firma Azaro z Černošic a Josef Basík z Chýnova s trvalkami, Ladislav Urs z Jistebnice s begoniemi, Zahradnictví Vondrovský s balkonovými květinami, Milan Beran se sukulenty, František Špeta s okrasnými dřevinami, Firma Glady-Grossl s gladiolami, Zahradnické závody města Plzně s řezanými a hrnkovými květinami, Agro Brno Tuřany s licenčním množením karafiátů, Svatopluk Masopust s jiřinami, VŠÚOZ Průhonice s pelargoniemi, a další. Tradičními vystavovateli byli i písečtí kaktusáři a Bonsai klub Písek. Zámecká zahrada se představila expozicí balkonových květin a letniček, které doplnil dřevěný zahradní nábytek firmy Pila Vráž. Zeleninové výpěstky doplňovaly zahradnické zátiší s pařeništěm. Expozici podtrhly dlouhé cibulové copy, které vytvořili děti pracovníků zahradnictví Jirka Chval a Václav a Jenda Noskovi. Řezané květy doplnila bechyňská keramika.
V průběhu výstavy přijel nečekaně i pan Karel Schwarzenberg. Se zájmem si prohlédl všechny expozice a pohovořil s návštěvníky i tvůrci výstavy.

Kresby dětí MŠ Čimelice, ve vstupní hale, 1994 Dekorace se zeleninou, 1994 Čimelické gerbery, 1994 Nečekaný příjezd Karla Schwarzenberga, 1994
Ing Josef Vovesný, ředitel Lesní správy Orlík nad Vltavou, 1994 Starostka Čimelic Marie Vlčková vítá hosty, 1994 Řezané květy a bechyňská keramika, 1994

22. ročník čimelické výstavy v roce 1996 začal již dostávat nový rámec. Lesní správa Orlík nad Vltavou nechtěla čimelické zahradnictví sama provozovat. Byli jsme nuceni uzavřít smlouvu a zahradnictví si pronajmout. Vstupovali jsme tak do nejistého období, kdy jsme se již nemohli spolehnout v případě problémů s počasím, či s odbytem na zázemí větší firmy, ale pouze sami na sebe. Stejně tak kolem květinové výstavy byly otazníky, zda obstojí v nové době, kdy se otevřely hranice, rozšířila nabídka zboží a lidé dostali řadu dalších možností a podnětů. Prostory tak byly potřeba trochu zatraktivnit.
Novou vstupní bránu na výstaviště vytvořil pan Antonín Popadič starší z reklamní agentury v Písku. S Ing. Gaudníkem z nakladatelství z Vimperka jsme hledali podobu nového plakátu. Ing. Gaudník jako velký milovník květin uspořádal při příležitosti konání výstavy květin v jídelně zámku soutěž ve vázání a aranžování květin Čimelice 1996.
Tehdy se soutěže účastnily a obsadily přední místa dnes již známé floristky Hana Šebestová ze Sušice a Eva Remarová z Českých Budějovic. Škoda, že se díky málo vstřícnému jednání vedení učiliště v zámku tato soutěž musela přesunout na příští roky do Vimperka. Během konání výstavy se v Čimelicích uskutečnil též seminář světově významné zahradnické firmy S&G a odborná přednáška Huberta Jansena z Holandska na téma pěstování letniček a balkonových květin. Přednáška proběhla v klubovně místních zahrádkářů a byla poměrně bohatá účast zájemců o zahradnický obor.
Na aranžování hlavních expozic se poprvé podílela paní Vendula Eisnerová z květinové síně Kamelie z Českých Budějovic a její spolupracovníci. Jejich rukopis se objevil hned ve vstupní hale, kde mohli návštěvníci shlédnout tehdy ještě málo známou exotickou sušinu. Pro oddělení jednotlivých vystavovatelů jsme rozšířili použití dřevěných a barevně odlišných stěn. Pro zpestření jsme též využili nejen přírodní ale i barvenou jutovou tkaninu. Jutové stínící podhledy ve všech sklenících se staly již samozřejmostí.
Živou exotiku s láčkovkami pak představil ve své expozici pan Jaroslav Fejfar z firmy Cikas – Dolní Břežany. Jednotlivé další expozice tvořili pěstitelé orchidejí, sukulentů, okrasných dřevin, balkonových květin, kaktusů. Bohatou expozici vytvořily Zahradnické závody města Plzně, pěstitelé gladiol a jiřin. Dále pak výrobci keramiky a dalších zahradnických doplňků.
Expozici výpěstků Zámecké zahrady provázela dvě zahradnická zátiší. Keramické reliéfy a plastiky doplnily vkusně aranžované řezané květy floristkou Vendulou Eisnerovou a jejím kolektivem. Interiéry opět oživila záclonovina a proutí. Venkovní areál zdobily zajímavé a netradiční letničky. Výstavy se zúčastnili také chovatelé a v zámku byla otevřena výstava obrazů známého filmového režiséra Jaroslava Papouška. Výstavu navštívilo 30 tisíc návštěvníků.

Nová vstupní brána  Antonína Popadiče staršího, 1996 Slavnostní zahájení s milými hosty, 1996 Zeleninová expozice, 1996 Exotica Jaroslava Fejfara, 1996
Hledání nového plakátu, 1996 aranžmá Venduly Eisnerové, 1996 aranžmá Venduly Eisnerové, 1996 Sortiment gladiol, 1996

Pro výstavu v roce 1998 vytvořil v grafickém studiu ve Vinoři pan Robert Rytina novou podobu plakátů. Kytice letniček nahradila jarní květiny z předchozího návrhu a stala se tak novým symbolem. Různě barevné odstíny nového návrhu na plakátech tak provází všechny následující výstavy květin v Čimelicích. Ve vstupní hale vytvořila tentokrát Vendula Eisnerová z Budějovic modrou fantazii z barvených suchých květů. Se svými pomocníky pak vytvořila i jednu z centrálních expozic, věnovanou svatebním kyticím a slavnostní květinové vazbě.
Dominantu zelinářské expozice Zámecké zahrady tvořil obrovský symbolický košík plný naší čerstvé zeleniny s dlouhými cibulovými copy. Zelináři čimelického zahradnictví Ing. Miloš Chval, Václav Nosek a Karel Škácha se měli věru čím chlubit. Čerstvá zelenina – květák, zelí, kapusta, mrkev, cibule a další budily právem velkou pozornost a obdiv návštěvníků. Košík a další rekvizity k naší expozici vytvořil pan Antonín Popadič starší. Aranžovali pracovníci čimelického zahradnictví.
Zahradnické úspěchy ocenil i věrný návštěvník čimelických výstav a přednosta Okresního úřadu v Písku pan Ing. Zdeněk Prokopec, který se zúčastnil spolu se starostou Josefem Hroudou a dalšími hosty slavnostního zahájení. Pan Jaroslav Fejfar představil tentokrát v Čimelicích sortiment orchidejí. Také expozice ostatních zahradníků, kaktusářů, pěstitelů bonsají, gladiol, jiřin a výrobců zahradnického materiálu byly velmi bohaté. Do rodiny vystavovatelů přibyli Léčivé rostliny Frohlich z Písku, Zbyšek Bubík se sortimentem proutí, zahradník Milan Holý z Vodňan, keramička Klára Brdíčková z Prahy a další.
Venkovní areál byl věnován jiřinám a bohatému stánkovému prodeji. V parku se u příležitosti čimelické výstavy konala mimo jiné i skoková soutěž koní. Návštěvnost byla opět rekordní. Během 3 dnů přišlo 38 tisíc návštěvníků.

Nová podoba plakátu Generální ředitelka firmy SIKO Čimelice, paní Ing. Jaroslava Valová, patří tradičně k milým hostům, 1998 Zeleninová expozice, 1996 Expozice svatební vazby, 1998 Expozice svatební vazby, 1998
Zelinářská expozice, 1998 Areál Zámecké zahrady je osázen letničkami, 1998 Pořadatelé – zleva Otakar Pánek, Ing. Miloš Chval, Karel Beran, Josef Vála, 1998 Manželé Chvalovi, 1998

24. ročník květinové výstavy Čimelice 2000 si troufnu označit za přelomový. Vyznačoval se vysokou profesionalitou v provedení jednotlivých expozic a výstavy jako celku. Tento ročník nastavil vysokou laťku do budoucna.
Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků minulého ročníku jsme se rozhodli rozšířit výstavu na 4 dny. Zahajovali jsme tedy již ve čtvrtek. Vstupní bránu opět navrhl a vytvořil pan Popadič starší. Vstupní hala byla věnována české sušině. S půvabnými selskými doplňky a proutím ji krásně naaranžovali floristé z Budějovic a Březnice pod vedením Venduly Eisnerové. Pan Jaroslav Fejfar a firma Cikas přivezli pestrý sortiment chryzantém.
Expozici Zámecké zahrady s balkonovými květinami, zeleninou a gladiolami tvořily tentokráte květinové a zeleninové stromy. Podobné mne zaujaly rok před tím na zahradnické výstavě v holandském Amsterdamu. Mistrovskou floristiku v Čimelicích předvedla paní Libuše Neumanová z Petrovic a myslím, že by se čimelické květinové a zeleninové stromy rozhodně vedle svých holandských kolegů neztratily. Stromy byly doplněné bohatým sortimentem produkce balkonových květin a letniček čimelického zahradnictví, dřevěnými doplňky a půvabnými obrázky Josefa Čapka z knihy Zahradníkův rok. Vodní kulisu zde vytvořil Jirka Řehoř z Černošic. Výstavní plocha byla rozšířena o bohatou expozici hlíznatých begonií.
Bohatost sortimentu a krásy řezaných květin podtrhla expozice Čtyři roční období aneb Kytice květů potěší po celý rok. Monumentální dřevěné rámy vytvořily rámec pro moderní barevnou květinovou fantazii na motivy 4 ročních období. Vznikla tak kouzelná zátiší laděná do barev jara, léta, podzimu a zimy. Mistrovská floristika, rozmanitost tvarů a barev květů, nádherná keramika absolventů SUPŠ v Bechyni, to vše umocnilo noblesu květinové expozice. Aranžovali floristé pod vedením Venduly Eisnerové ve spolupráci s našimi pracovníky. Rámec vytvořilo a květinový materiál dodalo čimelické zahradnictví.
Tento ročník začíná též spolupráce z pražskou firmou Tulipa Praha, která nám zajišťuje sortiment kvalitních řezaných květin. Chceme, aby návštěvníci viděli co nejširší pestrost a rozmanitost řezaných květů, které jsou v současné době k dispozici. Samozřejmě další hlavní květina na aranžování je mečík, který je tradičním čimelickým výpěstkem.
Vedle našich gladiol obdivovali návštěvníci i sortiment Ing. Marie Slavikové a MUDr. Josefa Kříže ze Žirovnice. Ing. Pavel Nejedlo přivezl do Čimelic vedle netradičních gladiol i krásné lilie. Milovníky jiřin opět potěšili pěstitelé Luděk Brzák ze Slovče a Svatopluk Masopust ze Lnářů. Do rodiny vystavovatelů se zařadil Vladimír Blecha ze Lhotky u Dobříše, zahradnictví Petro z Mělníka s fuchsiemi, Milan Antropius z Příbrami s trvalkami, Adamovi hrnčíři z Plzně a další.
Výstavu navštívil vysoký počet návštěvníků - 34 tisíc.

Vstupní hala, 2000 Expozice řezaných květů jaro, léto, podzim, zima, 2000 Zeleninové a květinové stromy, 2000 Jaro, léto, podzim, zima odchází, 2000
Expozice řezaných květů jaro, léto, podzim, zima, 2000 Expozice řezaných květů jaro, léto, podzim, zima, 2000 Zeleninové a květinové stromy, 2000 Zelináři, Ing. Miloš Chval, Václav Nosek, Karel Škácha, 2000
Kaktusy, 2000 Mimořádná návštěvnost, 1998 a 2000 Mimořádná návštěvnost, 1998 a 2000 Mimořádná návštěvnost, 1998 a 2000

Autor: Ing. Hana Chvalová, Čimelice

Zdroj: Čimelický zpravodaj 12/2013

Pokračování: Historie Čimelických výstav 2002-2007

Předchozí díl: Historie Čimelických výstav 1984-1990