Svátek květin v Čimelicích – malé ohlédnutí

Je to až k neuvěření, ale v Čimelicích se na sklonku prázdnin již po třiatřicáté sejdou zahradníci, zahrádkáři a nadšení milovníci květin.

Malé ohlédnutí za čimelickými výstavami.

Tato dlouhá tradice sahá téměř až do poloviny minulého století. Můžeme ji rozdělit na dvě období:

 

1962 - 1990

Tradiční květinové čimelické výstavy vznikly díky nápadu zahrádkáře Karla Krämera a iniciativě dalších nadšenců místní nově vzniklé zahrádkářské organizace v roce 1962 v rámci tzv „Čimelického léta“. Jednalo se o malou výstavku květin ve zdejším zámku. Tenkrát ji navštívilo 400 návštěvníků.

Výstavy úspěšně pokračovaly v místní škole, a od roku 1966 se přesunuly do areálu dnešního zahradnictví, kde se zabydlely díky pochopení vedoucího místního zahradnictví Josefa Hladíka. Zde se konaly pravidelně zpravidla po dvou letech až do letošního roku.

Ohlédnutí_1

Výstavy rostly do krásy, i co do počtu návštěvníků.

K nadšencům, jejichž zásluhou se tvořila tato tradice, vznikaly nápady a tvořily se nejrůznější pomůcky, patřili Ladislav Kulas, Václav Vlček, Josef Žák, Karel Huleš, Václav Skala, Josef Biskup.

K dalším, kteří se zasloužili o stále vzrůstající věhlas květinové výstavy, patřili i Ota Pánek, Karel a Václav Berendovi, Václav Klecan, Bedřich Štyndl, Karel Beran, František Kajgr, a další. Výstavy koordinoval v těchto letech pan učitel Josef Pecka. O další úspěšný rozvoj výstav v osmdesátých letech a udržení této tradice, se zasloužili i Josef Burda, předseda místního JZD, Jindřiška Lopatová předsedkyně místní organizace svazu žen, a Miroslav Bouček, který převzal roli hlavního koordinátora.

Ohlédnutí_4

Ohlédnutí_2

Je neuvěřitelné, že návštěvnost se tehdy pohybovala mezi 35 až 40 tisíci návštěvníky. Výstavy byly obohaceny uměleckými díly a dalšími doplňky.

 

1990 – 2019

Po roce 1990 se život v mnohém změnil. Zavedené věci a pořádky zanikly, vyvstaly nové možnosti. Zájem mnoha lidí se obrátil jiným směrem.

V té době přebírají štafetu v organizování výstav manželé Ing. Hana Chvalová a Ing. Miloš Chval. Od roku 1995 mají místní zahradnictví v pronájmu a vedle produkce zeleniny a květin ještě po dvou letech organizují tradiční výstavu.

Ohlédnutí_3

Po vstupu do EU v roce 2004 přestal být zájem, díky lacinému dovozu, o místní produkci. Zelenina se přestává pěstovat, květiny se zatím drží, výstavy pokračují, rozvíjí se zahradnické služby.

Díky nadšeným spolupracovníkům, kolegům floristům, kamarádům a v neposlední řadě i zaměstnancům zahradnictví, úroveň expozic neustále roste. Výstava získává v očích veřejnosti i v odborných kruzích punc jedné z nejlepších zahradnických výstav v Čechách. Na výstavě se objevují odborná témata, sortimenty nejen květin, ale i zeleninových odrůd, umělecká díla a vzrůstající množství květin. Organizace výstavy začíná již na podzim, a od časného jara se pěstuje rozsáhlý sortiment květin i zeleniny. Návštěvnost se ustálila na 25 tisících návštěvníků. Účastní se jí téměř 100 vystavovatelů a prodejců. Výstavní prostory vzrostly na téměř 3000 m2 výstavní plochy. Akce probíhá za podpory Obce Čimelice a řady příznivců.

Ohlédnutí_5 

Konání akce podporovalo i příjmy místních organizací a podnikatelů a zviditelnilo obec Čimelice v širokém okolí.

Letošní 33. ročník je pravděpodobně zatím poslední v řadě ….

Hana a Miloš Chvalovi se s Vámi tímto loučí a ukončují letos podnikání v zahradnictví Zámecká zahrada, včetně organizace květinových výstav. Pokud vše dobře půjde, předáme zahradnictví novému provozovateli. Ten zatím o pokračování čimelických výstav neuvažuje. Ale kdo ví...

Pokud jsme vám přinesli radost v podobě našich květin a potěšili Vás nápady při květinových výstavách, tak naše práce nebyla zbytečná. Uvidíme, třeba se povede někomu tradici znovu pozvednout.

Ohlédnutí_6

Přejeme Vám všem hodně lásky a radosti z květin na Vašich zahradách.

Hana a Miloš Chvalovi

Podrobnou historii výstav naleznete zde.